đi lên nhà ở của TPHCM vào 10 năm qua về cơ bản đã đạt đc các kết quả đáng kể, từng bước đáp ứng được nhu cầu về căn nhà ở theo mức gia tăng số lượng dân sinh.

tuy nhiên, quá trình đi lên nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn không đáp ứng đc thị hiếu vô cùng lớn về ngôi nhà ở có giá thấp, căn nhà sống xã hội, nhà sống hợp với tiềm năng đưa ra trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân số toàn TPHCM đã không ngừng rộng 1,8 triệu người, diện tích S nhà ở bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu con người. để đáp ứng nhu cầu ngôi nhà sống cũng như khắc phục những tránh vào đi lên ngôi nhà sống 10 năm qua, TPHCM sẽ triển khai thực hành đề án “Xây dựng chương trình đi lên nhà ở TPHCM thời kỳ 2021-2030”. theo đó, mục đích đưa ra, cho năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà ở của TP. Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S ngôi nhà ở bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định trong thời điểm cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

cho năm 2030, tổng quy hoạch nền nhà sống của thành phố đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích S nhà sống bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến vào thời điểm cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra phía đi lên đa dạng các loại hình nhà ở, đa dạng cách thức đầu tư để huy động các nguồn lực cộng đồng.

Về phát triển ngôi nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến nghị chủ đầu tư vận dụng những loại technology mới vào thi công và sử dụng các loại vật liệu quy hoạch thích hợp. Cơ quan tính năng nhằm làm cho xong các khó khăn vướng bận rộn mang đến người mua trong những việc cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. tăng nhanh việc đưa vào technology tin tức vào lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, đi lên căn nhà sống. tiến hành nghiên cứu, thiết kế cũng như áp dụng các loại ngôi nhà ở thân thiện với thị trường, thích ứng cùng với chuyển đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế các nguồn khoáng sản sẽ sử dụng.
TPHCM cũng sẽ ban hành các cơ chế bức tốc liên minh quốc tế; thu hút, giúp đỡ tài chính để không nghỉ sự khả thi, đẩy mạnh việc triển khai nhiều dự án dự án thiết kế đi lên căn nhà sống đi theo cách thức đối tác công - tư (PPP) và bổ sung vào danh mục nhiều dự án công trình kêu gọi đầu tư theo cách thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về căn nhà sống cộng đồng, sẽ thực hành phong phú hóa những phân khúc đầu tư xây dựng nhà ở cộng đồng cho những người mức thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn bên cạnh ngân sách; ưu ái sử dụng vốn túi tiền để đầu tư thiết kế các căn nhà sống cộng đồng thuộc về căn nhà nước để cho thuê. Rà soát, sắp đặt quỹ đất 20% khu đất sống trong những dự án công trình căn nhà ở Thương Mại tại 10ha, để xúc tiến thực hiện dự án thiết kế, xác lập quỹ ngôi nhà cộng đồng đến thành phố; xác định vị trí và ưu tiên dùng những vùng đất ngôi nhà nước luôn điều hành do những doanh nghiệp đang được dùng làm căn nhà xưởng sản xuất trên nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di chuyển trong các khu công nghiệp, quỹ đất do nhiều cơ quan ngôi nhà nước hiện nay đang được quản lý ở trong diện bố trí lại để đầu tư thiết kế ngôi nhà sống cộng đồng thuộc sở hữu nhà nước.

TPHCM trực tiếp đầu tư quy hoạch hay tổ chức đấu thầu lựa chọn bộ phận thực hiện xây dựng theo hình thức BT giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu ái bố trí vốn Chi phí, tạo nên quỹ đất sạch trên nhiều khu vực ngoại thành dọc các trục giao thông công cộng, nhất là nhiều đường metro, những tuyến đường vành đai nhằm thực hành những dự án ngôi nhà ở xã hội. sắp đặt vốn Chi phí nhằm đầu tư quy hoạch căn nhà sống cộng đồng thuộc về căn nhà nước, để làm cho xong cho những hộ gia chủ đặc biệt khó khăn về ngôi nhà ở, không thể thuê ngôi nhà sống cộng đồng do công ty lớn dự án quy hoạch.

đồng thời đó, nhằm đi lên ngôi nhà sống riêng biệt do dân tự xây, TPHCM sẽ tiếp tục cải tân hành chánh, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong những việc cấp phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, đưa tin quy hoạch đối với nhà sống riêng biệt để cư dân ích lợi trong việc dự án xây dựng mới mẻ, nâng cao căn nhà ở theo nhu cầu và khả năng.

theo định hình của không ít chuyên gia xây dựng đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở của TPHCM trong thời điểm tới rất chính xác với nhiều giải pháp khả thi và thích hợp cho mỗi đối tượng người dùng. cùng với giải pháp làm này, TPHCM sẽ đạt được mục tiêu đáp ứng nhà ở đến cư dân TP. Hồ Chí Minh.