1. Sự xuất hiện trước nhất của công nghệ chuỗi khối

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được phát minh và thiết kế trước nhất bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 khi mà đồng tiền Bitcoin được Satoshi giới thiệu ra thế giới. Tại thời điểm đó, người ta chỉ biết đến Bitcoin, và công nghệ đứng sau nó thì chưa có tiếng vang như thời điểm hiện nay. Nhưng từ 2008 đến nay, Blockchain đã được phát triển và cải tiến trở nên một trong những công nghệ đột phá lớn nhất với tiềm năng ảnh hưởng rộng lớn tới mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực từ tài chính đế sinh sản kinh dinh và thậm chí là cả ngành giáo dục.

Đánh giá dự án ElgalCoin

2. Cơ chế hoạt động

Công nghệ chuỗi khối Blockchain là một cuốn sổ cái ghi chép và lưu trữ thông tin các giao tế. Blockchain, có thể nói đây là một cơ sở dữ liệu được tổ chức thành kết liên dạng chuỗi của các khối thông tin (block), cho phép phát triển và mở rộng theo thời gian, tức là bất cứ khi nào có những dữ liệu mới thì sẽ hình thành thêm các khối mới.

Khi nhắc đến Blockchain, người ta nghĩ ngay đến các giao tiếp. Theo phương pháp truyền thống, những giao dịch sẽ được lưu trữ trong những sổ cái; những sổ cái này được khóa lại và cô lập nhằm đảm bảo tính xác thực và tính bất khả xâm phạm của chúng. Khi hoạt động các giao thiệp, mỗi cơ quan, đơn vị phải duy trì những bản ghi (record) riêng để xác minh thông tin độc lập. Ngược với kiểu truyền thông này, blockchain cũng là một sổ cái, tuy nhiên điểm khác biệt là sự tin tưởng được tích hợp; hay nói cách khác Blockchain là một cuốn sổ cái đồng thuận phân tán, được san sẻ và đáng tin cậy; do đó nó hình thành một sổ cái kỹ thuật số mang tính tin tưởng cao, trong đó ghi lại các giao tế, đặc biệt sổ cái này được duy trì trong và giữa những người dự mang lưới. Khác với phương pháp truyền thống là có nhiều sổ cái độc lập và cô lập, thì đối với Blockchain, một bản ghi duy nhất được san sớt đến mỗi bên tham gia giao tế. Mỗi giao du đã xảy ra hoặc đang chờ xử lý sẽ được nhóm lại và lưu trữ trong một cấu trúc nhất thiết được gọi là khối (Block). duyệt giao thức đồng thuận, khi mỗi khối được xác nhận là đúng và có độ tin cẩn, thì khối đó sẽ được kết liên vào chuỗi (Chain) và được gửi tới các bản sao (Copy) của sổ cái được phân tán và lưu trữ bởi mỗi thành viên tham dự mạng lưới.

Khi mỗi khối được tải vào sổ cái, nó được liên kết đến khối trước bằng cách sử dụng những mã băm (hash) tương ứng của chúng. Điều này tạo thành một bản ghi hoàn toàn có thể theo dõi và chẳng thể mạo trong chuỗi khối.

Trong mỗi khối Block chứa những thông báo gì?

Về căn bản mỗi khối chứa những thông tin chính sau:

+ Dữ liệu (data). Dữ liệu trong mỗi khối phụ thuộc vào loại blockchain, thí dụ blockchain của bitcoin chứa thông báo về các giao tế như thông tin người gửi, người nhận tiền và số bitcoin được giao tiếp; blockchain về bảo hiểm y tế sẽ lưu trữ các thông tin về đối tượng được hưởng bảo hiểm, lịch sử sức khỏe của đối tượng đó, …+ Mỗi khối có một mã băm (Hash) để nhận dạng một khối và các dữ liệu trong đó. Mã này là độc nhất, nó tương tự như dấu vân tay. Bất kỳ sự thay đổi nào trong khối thì mã băm cũng sẽ đổi thay.

+ Mã băm đối chiếu (chính là mã của khối phía trước – Hash of previous block) sẽ tạo thành chuỗi. Bất cứ sự đổi thay một khối sẽ khiến các khối tiếp theo không phù hợp.

Nhìn hình dưới đây để hiểu rõ hơn về việc kết liên giữa các khối Block:Từ bất kỳ một khối, ta có thể truy cập quơ các khối trước đó và các khối tiếp theo trong chuỗi kết liên. nên, cơ sở dữ liệu trong blockchain lưu trữ lịch sử đẩy đủ và chẳng thể xóa của tuốt tuột các giao tế được thực hiện từ lần trước hết.

Cơ chế chống sự thay đổi của Blockchain


Để rõ hơn, chúng ta nhìn vào hình ảnh trên. Khối 1 là khối khởi điểm, khi đổi thay thông báo khối thứ 2 thì khối thứ 3 và các khối tiếp theo đó sẽ không còn hiệp nữa hay nói cách khác là các mối kết liên bằng mã băm đối chiếu sẽ bị sai. Trên hình ảnh, khối thứ 2 bị thay đổi thông tin, mã băm của khối sẽ đổi thay theo (mã băm khối 2 từ 6BQ1 chuyển thành H62Y), như vậy mối kết liên giữa khối 2 và khối 3 bằng mã băm 6BQ1 không xứng nữa.

Với thiết kế này, Blockchain giúp chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Về nguyên tắc, một khi dữ liệu đã được ghi vào Blockchain thì sẽ không có cách nào thay đổi được dữ liệu đó.

Tuy nhiên, trong thế giới đương đại và thông minh hiện giờ, sử dụng những đoạn mã băm không thôi là chưa đủ để ngăn chặn những sự đổi thay, sự giả mạo. Thực tế, có hàng trăm, hàng nghìn chiếc máy tính với cấu hình ‘khủng’ có thể tính tình hàng trăm nghìn các mã băm trên một giây; tức thị khi một khối bị đổi thay dữ liệu, tức mã băm của khối sẽ thay đổi, các máy tính can thiệp vào quá trình đổi thay, mạo đó sẽ tâm tính lại tuốt tuột các mã băm của các khối tiếp theo sao cho hợp và liên kết với các khối trước đó và kết quả là sổ cái Blockchain bị đổi thay mạo hoàn toàn. Để giảm thiểu vấn đề này, Blockchain đã được trang bị thêm công cụ đó là thuật toán đồng thuận, trong đó có 02 loại thuật toán đồng thuận được triển khai phổ biến: Thuật toán bằng cớ công việc (PoW) và thuật toán chứng cứ cổ phần (PoS).

- Thuật toán bằng cớ công việc (Proof of work hay viết tắt là PoW): Cơ chế của PoW là làm chậm lại quá trình hình thành những khối Block mới; ví dụ trong trường hợp Bitcoin, để tính hạnh bằng chứng công việc theo yêu cầu thì mất khoảng 10 phút, sau đó mới có một khối mới được hình thành vào chuỗi. Với cơ chế PoW này, việc giả mạo chừng như là chẳng thể, vì khi thay đổi dữ liệu của một khối, người can thiệp mạo sẽ phải tính tình lại vớ chứng cứ công việc của những khối tiếp theo; như vậy chúng ta hãy hình dùng xem, mỗi khối để tính toán lại mất tối thiểu 10 phút, với hàng trăm, hàng nghìn khối thì thời kì sẽ nhiều như thế nào.

- Thuật toán chứng cứ cổ phần (Proof of Stake hay viết tắt là PoS): trái lại với PoW, thuật toán PoS là cách khác để xác minh các giao tế. Với PoS, người tạo ra khối mới sẽ được chọn lọc một cách ngẫu nhiên, dựa trên giá trị cổ phẩn (hay còn gọi là stake) của họ có. Người này có bổn phận công nhận tính hợp thức của các khối mới. Để trở nên một người xác nhận, thì người này phải đặt cọc một khoản tiền nhất thiết (đó là stake, và khoản tiền này sẽ bị mất nếu người này thực hiện xác nhận một giao dịch ăn lận) và người công nhận chỉ được khẩn hoang. Khi công nhận được một khối thành công, người xác nhận sẽ nhận được phần thưởng là khoản tiền phí can dự của các giao tiếp tương ứng trong khối đó. Nếu người này không muốn tiếp kiến làm người công nhận, sau một khoảng thời gian một mực để chính xác người này không thực hành bất kỳ một công nhận mạo nào, thì cổ phẩn và tiền kiếm được của họ sẽ được hoàn lại. Như vậy, sẽ rất mất thời kì và tiền để thực hiện một xác nhận một khối block giả.

ngoại giả, Blockchain còn tự bảo đảm tính không thể đổi thay bằng cách dùng mạng phân tán hay còn gọi là mạng ngang hàng P2P (quyền lực được phân tán, dân chủ; người tham dự các điểm trong mạng đều có quyền lực như nhau). Nếu một người dự màng lưới này, họ sẽ nhận được một bản sao đầy đủ của sổ cái Blockchain. Khi một khối dữ liệu mới được tạo ra, thì dữ liệu của khối này sẽ được gửi đến quờ những người tham gia mạng lưới đó, và mỗi người tham dự sẽ có trách nhiệm xác nhận rằng không có bất kỳ sự đổi thay, hay mạo nào xảy ra cả, đó chính là cơ chế đồng thuận như đã nhắc ở phía trên. Với bất kỳ sự giả mạo xảy ra được phải có được sự đồng thuận của trên 50% những người tham dự màng lưới và điều này nghe đâu là chẳng thể xảy ra.

Tuy nhiên, chính vì blockchain sử dụng mạng P2P để xử lý dữ liệu, bởi thế quá trình xử lý trên blockchain sẽ chậm hơn quy trình xử lý tụ tập. Khi xử lý một giao tế, một blockchain phải xử lý dữ liệu như một quy trình tập trung, nhưng phải thực hiện thêm 2 bước chính để xác minh giao tiếp, đó là công nhận chữ ký số và cơ chế đồng thuận. Đây cũng chính là hạn chế lớn nhất của Blockchain.

3. Đặc tính của Blockchain

Với cơ chế hoạt động như đã nêu trên, Blockchain có những đặc tính như có thể tóm lược ngắn gọn như sau:

Một màng lưới minh bạch: Blockchain đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch thông qua chuỗi mật mã tinh vi tốt hơn là chuẩn y việc tin vào những công ty tài chính hay bất kỳ một bên thứ ba để nhận mặt tính danh của mọi người và bảo đảm quyền tây riêng của người dự giao tế. Lần trước tiên trong lịch sử, chúng ta có một nền tảng đảm bảo uy tín trong giao thương và thông báo luôn được ghi nhận bất kể động thái nào của bên đối tác tham gia giao thương.

Quyền lực được phân phối: Blockchain phân phối quyền lực duyệt một mạng lưới ngang hàng, không có bất kỳ điểm kiểm soát nào. Không một tổ chức nào có thể đơn phương tắt hệ thống giao tế. Kể cả khi một tổ chức nào đó tham gia hệ thống bị loại bỏ thì hệ thống vẫn tồn tại.

Thông tin chi tiết về ElgalCoin Token

Tính bảo mật: Các tiêu chuẩn an toàn được nhúng trong toàn mạng mà không có bất kỳ điểm chịu lỗi nào sẽ cung cấp không chỉ khả năng bảo mật mà còn cả tính chuẩn xác. Bất cứ ai tham dự vào màng lưới đều phải sử dụng các chương trình đã mã hóa và cho phép người dự đàm luận thông báo một cách tây riêng và được bảo đảm bí mật của riêng họ.

Quyền sở hữu: Kết hợp với hạ tầng khóa công khai, blockchain không chỉ ngăn chặn việc lặp chi mà còn khẳng định quyền sở hữu của mỗi sản phẩm (thí dụ tiền mã hóa) được lưu thông, cũng như bảo đảm mỗi giao thiệp là bất biến và chẳng thể hủy bỏ. Nói cách khác, chúng ta không thể giao du những gì không phải là của mình trên blockchain, từ bất động sản, tài sản trí óc, hay các quyền nhân thân. Chúng ta cũng không thể giao dịch những thứ không được ủy quyền với vai trò là người đại diện, như trạng sư hoặc giám đốc công ty. Chúng ta không thể hạn chế được các quyền con người về tự do ngôn luận, họp hành và đạo.

Hợp đồng sáng ý (Smart Contract): Đây là một thuật ngữ mô tả khả năng tự động tạo ra các điều kiện và tiến hành các thỏa thuận của hệ thống máy tính bằng cách dùng công nghệ Blockchain. cả thảy quá trình hoạt động của Smart Contract đều được thực thi một cách tự động và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Có thể nói hợp đồng sáng dạ là sự tiến hóa của blockchain.

4. Tiềm năng phát triển và vận dụng của Blockchain

hiện giờ, một số nhà nước đang rất quan tâm đến công nghệ Blockchain và ban hành nhiều chính sách liên quan tạo môi trường thúc đẩy, phát triển công nghệ mới này. Nhiều cơ quan quốc gia trên thế giới đã có kế hoạch đầu tư vào blockchain để quản lý các giao dịch tài chính, tài sản, hiệp đồng và việc tuân pháp luật của các tổ chức trong những năm tới. tỉ dụ, tại nhà nước Georgia, cơ quan quản lý đất đai nhà nước đã chuyển việc đăng ký quyền sở hữu đất sang blockchain và hệ thống này hiện đang xử lý 160.000 hồ sơ (theo Economist); tại Estonia, chính phủ đã áp dụng công nghệ blockchain để bảo mật hồ sơ y tế và quản lý cơ sở dữ liệu của chính phủ; tại Nga, ngân hàng nhà nước Sberbank của nước này đã ban bố rằng họ đang cộng tác với Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) để thực hành chuyển giao tài liệu và lưu trữ phê chuẩn blockchain; …Tại Việt Nam, việc sớm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này cũng sẽ là dịp để Việt Nam chủ động bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Hiện công ty cổ phần MISA đã có giải pháp hóa đơn điện tử áp dụng thành công blockchain.

Với tiềm năng to lớn của Blockchain, nhiều khả năng trong ngày mai gần những áp dụng kỹ thuật này sẽ làm biến đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ Blockchain cũng cần được các nhà quản lý giám sát và điều tiết một cách thích hợp nhằm tuân theo đúng quy định của luật pháp. Trong số các nguy cơ và thách thức mà blockchain đang đối mặt, khi muốn áp dụng blockchain, các cơ quan, đơn vị, quốc gia hay tư nhân cần trang bị cho mình tri thức, bản lĩnh, và nhân công sẵn sàng đối mặt với sự phát triển của nền kinh tế, tài chính và công nghệ trong một ngày mai không xa.