SecurityCam là phần mềm hiển thị màn hình theo dõi web camera mạnh mẽ, kết nối với máy tính, và có khả năng giúp người dùng theo dõi hoạt động ở địa điểm đặt camera và điều khiển thông qua internet.
Khi có một chuyển động được xác định, chương trình sẽ bắt đầu ghi lại thành video hoặc chụp lại thành ảnh.http://www.solidfiles.com/d/4ea6475a30/
Pass : *******************