Adobe Audition bắt đầu xuất hiện là một chương trình chỉnh sửa âm thanh đơn giản gọi là Cool Edit Pro cho tới khi Adobe thấy cơ hội đầu tư lớn trong phần mềm tạo nhạc.

Adobe Audition là một phòng thu đa-track cho bạn mọi sự tinh chỉnh trông đợi trong sản phẩm Adobe nhưng cũng có thể để người mới bắt đầu ngụp lặn trong biển thuật ngữ

Ưu điểm

Hỗ trợ chỉnh sửa đa-track
Giao diện thẻ gọn
Cho phép chỉnh sửa tần số
Hỗ trợ chỉnh sửa âm thanh vòng 5.1 gốc

Nhược điểm

Hỗ trợ MIDI phức tạp
Không có chế độ ‘đơn giản’ để chỉnh sửa đơn giản
Quá trình cài đặt lâu
Không có công cụ ghi đĩa CD

Download:
Download o00rn Adobe Audition 2015 Build 191 Mac zip
Pass : *******************