Sau 1 thời gian gửi bản beta của 10.9.2 đến lập trình viên, hôm nay Apple chính thức tung bản cập nhật 10.9.2 đến người dùng.

Để nhận được bản cập nhật này, yêu cầu máy bạn đang chạy Mac Mavericks 10.9 trở lên. Chọn Apple menu () > Software Update. Hoặc download từ link direct của Apple:
+Bản combo dành cho 10.9: http://download.info.apple.com/Mac_O...ombo10.9.2.dmg

+Bản update dành cho 10.9.1: http://download.info.apple.com/Mac_O...XUpd10.9.2.dmg

Nhưng điểm mới trên bản update này nhiều nhất từ trước đến giờ-gần 30 fixes và improves, có thể điểm sơ qua, bao gồm:


  • Thêm tính năng gọi video và chờ cuộc gọi cho Facetime
  • Thêm tính năng block người gửi cho iMassage
  • Cải thiện ứng dụng Mail: điếm chính xác mail chưa đọc, chặn mail.....
  • Sửa lỗi AutoFill cho Safari
  • Sửa lỗi liên quan đến Audio
  • Sửa lỗi liên quan đến VPN
  • Cải thiện tính năng VoiceOver trong Safari và Finder

Link bản full sẽ đc cập nhật sau