Nếu anh em nào không muốn upgrade từ Appstore( 10.8 trở xuống phải tính phí) có thể down ở đây cho nhanh và tạo bộ cài để Reinstall ( cài mới hoàn toàn). Đây là những bạn Retail mình mua hoặc down từ Appstore, các bạn cài xong lên Final bằng cách lên Appstore để update, hoặc down bản combo update để dùng luôn.


0. OS X 10.10 Yosemite Developer Preview, Direct From Apple Seed
http://www.fshare.vn/file/T38381S6GT/
https://docs.google.com/file/d/0B5l...it?pli=1http://www.fshare.vn/file/T38381S6GT/
1. Mavericks 10.9.1 Final Direct from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/T8WB59NYPT/
2. Mavericks 10.9 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/TY3YK5Q92T/
3. Mountain Lion 10.8 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/TSA1VD7V4T/
4. Mac Lion 10.7 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/T2DXS7DJNT/
5. Snow Leopard 10.6.3 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/TR0MB8K6KT/
6. Leopard 10.5 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod

7. Tiger 10.4 Purchases from Appstore, Don't touch, Don't Mod
http://www.fshare.vn/file/T3X032M1FT/

Combo Update Final:

1. 10.9.1 Combo update
http://support.apple.com/downloads/DL1715/en_US/OSXUpd10.9.1.dmg

2. 10.8.5 Supplemental (cái này update cho 10.8.5)
http://support.apple.com/downloads/DL1686/en_US/OSXUpd10.8.5Supp.dmg

3. 10.8.5
http://support.apple.com/downloads/DL1676/en_US/OSXUpdCombo10.8.5.dmg

4. 10.7.5
http://support.apple.com/downloads/DL1582/en_US/MacOSXUpdCombo10.7.5.dmg

5. 10.6.8
http://support.apple.com/downloads/DL1399/en_US/MacOSXUpdCombo10.6.8.dmg

6. 10.5.8
http://download.info.apple.com/Mac_OS_X/041-4814.20090812.Mki98/MacOSXUpdCombo10.5.8.dmg

7. 10.4.10
http://support.apple.com/downloads/DL248/en_US/MacOSXUpdCombo

Nguồn: ST​