tình hình là em cũng gà mấy vấn đề về mạng lan vì chẳng mấy khi dùng. Nên các bác cho em hỏi ngu tí ạ.
Máy em em tạo là máy chủ mạng lan để chia sẻ dữ liệu. Các máy khác thì truy cập bình thường. Em mới đổi tên máy nên có một số máy không hiển thị mạng lan của em nữa. chỉ có file lúc em chưa đổi tên.
em cũng đã tắt tường lửa của các máy đi rồi cả máy em nữa. nhưng 1 máy vẫn chưa vào đc. thế nguyên nhân là sao? khác phục như nào ạ? em dùng win xp