máy tính của em cài Win 10 , hiện tại không nhìn thấy máy khác win 7 dù đã chỉnh sửa các kiểu, trong khi các máy khác vẫn nhìn thấy máy win 7 đó riêng máy của em thì k thấy mà chỉ thấy một số máy khác thôi, Các bác bảo em phải làm thế nào ah, vì em muốn in qua máy win 7 đó cơ nên bắt buộc phải nhìn thấy máy đó