Phím nóng trong Window 8
Với Window 8 CP ra đời nó đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Ông chủ Microsoft. Widow 8CP hoàn toàn khác hẳn với những người anh em của nó. Khác biệt về mặt giao diện, tốc độ cài đặt... HÔm này mình sẽ chỉ gới thiệu về các phím nóng trong Window 8 CP, nó rất hữu ích cho các bạn Vọc đó.

Win + Print Screen - Chụp ảnh màn hình (ảnh lưu chế độ PNG nằm trong Pictures Library)
Win + C – Mở thanh Bar (nằm bên phải màn hình)
Win + Tab – Mở danh sách đã đóng
Win + Q – Mở tính năng tìm kiếm (nằm ở thanh Bar bên phải)
Win + W – mở tính nằng tìm kiếm cài đặt
Win + F – Tìm File trong máy
Win + Z – Mở úng dụng Metro Apps
Win + I – Mở Setting Menu
Win + P – Mở màn hình phụ (TV, máy chiếu...)
Win + H – Chia sẻ File
Win + K – Xem các thiết bị đã gép với PC
Win + X – Mở cong cụ tiện ích
Win + T – Xem trước các của sổ đã mở
Win + U – Tru cập thẳng vào Ease of Access Center
Win + E – Mở Windows Explorer
Win + R – Mở lện Run
Win + Pause – Xem thÔng tin hệ thống
Win + Enter – Mở Windows Narrator
Win + Shift + . – Đưa màn hình đang mở sang bên phải
Win + . – Đưa màn hình đang mở sang bên trái
Win + , – Aero Peek
Win + D – Hình nền Desktop
Win + M – Thu nhỏ của sổ ứng dụng
Win + B – Quay lại hình nền
Win + J – Tắt mở Metro
Win + L – Khóa hình nền
Win + Page Up/ Page Down – chuyển đổi chế độ màn hình
Ctrl + Mouse Scroll (In Start Screen) – Zoom của sổ
Ctrl + Mouse Scroll (In Desktop) – Thay đổi kích thước Icon
Ctrl + Shift+ N – Tạo thư mục chỉ dẫn