- Nhấn phím Windows: thay vì mở Start Menu như trên các phiên bản Windowsdows trước đây, sau khi nhấn nút này, giao diện Metro của Windowsdows 8 sẽ được bật mở.


- Windows + Print Screen (phím nằm bên phải phím F12 trên bàn phím): Windowsdows 8 sẽ tự động chụp lại nội dung trên màn hình rồi lưu lại thành file ảnh định dạng PNG, nằm trong thư mục Pictures của Libraries trên Windowsdows.

- Windows + C: mở thanh công cụ chức năng, nằm ở bên cạnh phải của màn hình.


- Windows + Tab: mở danh sách các ứng dụng đang chạy để chuyển đổi giữa các ứng dụng.

- Windows + Q: mở công cụ tìm kiếm trên Windowsdows 8.

- Windows + W: tìm kiếm chức năng bên trong mục System Settings (các thiết lập tùy chọn trên Windowsdows 8).

- Windows + F: mìm kiếm file trên Windowsdows 8.

- Windows + Z: mở các chức năng thiết lập trên ứng dụng của Metro (tương tự như khi bạn nhấn chuột phải vào một điểm trống trên ứng dụng đang chạy).

- Windows + I: mở menu Settings.

- Windows + P: mở màn hình thứ 2 hoặc kết nối vào thiết lập của máy chiếu (trong trường hợp máy tính đang kết nối với máy chiếu).

- Windows + H: thiết lập chế độ chia sẻ trên Windowsdows 8.

- Windows + K: truy cập chức năng quản lý thiết bị (danh sách các thiết bị đang kết nối với hệ thống).

- Windows + X: truy cập menu với đầy đủ các chức năng trên Windowsdows 8. Menu này sẽ hiển thị ở góc dưới bên trái màn hình desktop.

- Windows + T: xem trước nội dung các khung cửa sổ đang mở trên thanh taskbar (hiển thị lần lượt thumbnail của các cửa sổ).

- Windows + E: mở cửa sổ Windowsdows Explorer.

- Windows + R: mở hộp thoại Run.

- Windows + Pause (bàn phím trên laptop thường đã lược bớt nút này): mở hộp thoại hiển thị thông tin của Windowsdows.

- Windows + Enter: mở hộp thoại Microsoft Narrator (chức năng cho phép đọc các nội dung trên màn hình).

- Windows + Shift + .: chuyển cửa sổ các ứng dụng đang chạy về cạnh phải.

- Windows + .: tương tự như trên, nhưng chuyển về cạnh trái

- Windows + ,: đưa các cửa sổ đang mở về trạng thái vô hình để xem nội dung trên màn hình desktop.

- Windows + D: truy cập nhanh màn hình desktop.

- Windows + M: thu nhỏ toàn bộ các ứng dụng đang chạy.

- Windows + L: khóa máy tính.

- Ctrl + lăn chuột giữa (ở trên màn hình desktop): thay đổi kích cỡ các biểu tượng trên desktop.

- Ctrl + lăn chuột giữa (ở giao diện Metro): thay đổi kích cỡ các biểu tượng trên Metro.

- Ctrl + Shift + N: tạo thư mục mới ở thư mục hiện tại.