Menu lệnh ẩn phía dưới góc trái màn hình là nét mới của Windows 8 Consumer Preview so với phiên bản về trước. Với file .reg , bạn có thể đem menu lệnh này vào Windows 7.

Tải xong và giải nén, bạn sẽ được hai thư mục Add Win+X Menu with Icons,Add Win+X Menu without Icons và file Uninstall.reg.View attachment Win+X menu for Windows 7.rarTrong thư mục Add Win+X Menu with IconsAdd Win+X Menu without Iconsđều có ba file: Add Win+X Menu at Bottom.reg(chèn nhóm lệnh Windows + X Menu của Windows 8 Consumer Preview lên menu chuột phải Windows 7 ở vị trí dưới cùng), Add Win+X Menu at Top.reg(chèn nhóm lệnh Windows + X Menu lên menu chuột phải Windows 7 ở vị trí trên cùng), Add Win+X Menu in Middle.reg(chèn nhóm lệnh Windows + X Menu lên menu chuột phải Windows 7 ở vị trí chính giữa).Nếu bạn chạy một trong ba file .reg tại thư mục Add Win+X Menu with Icons và chọn Yes > OK, phía trước tên 15 lệnh trong nhóm Windows + X Menu trên menu chuột phải Windows 7 sẽ xuất hiện thêm biểu tượng của chúng.Trường hợp chạy một trong ba file tại thư mục Add Win+X Menu without Icons và chọn Yes > OK,phía trước tên 15 lệnh trong nhóm Windows + X Menu trên menu chuột phải Windows 7 sẽ không có biểu tượng của chúng.
Để gỡ bỏ nhóm Windows + X Menu khỏi menu chuột phải Windows 7, bạn chỉ việc chạy file Uninstall.reg và chọn Yes > OK.

Lưu ý: Muốn chuyển từ nhóm Windows + X Menu với 15 lệnh không biểu tượng sang có biểu tượng, trước tiên bạn phải gỡ nhóm này khỏi menu chuột phải Windows 7 bằng cách kích hoạt file Uninstall.reg.