Bật chế độ Hibernate trong Windows 8

Trước:


Sau:
- Windows+R -> gõ powercfg.cpl rồi Enter
- Ở bên trái của cửa sổ Power Options, chọn "Change what the power buttons do"
- Ở cửa sổ System Settings, chọn "Change settings that are currently unavailable". Sau đó, kéo thanh trượt xuống
dưới và check vào "‘Hibernate" -> Bấm Save changes.