Ghost Windows 10 Pro Build 10586 NoSoft Full version by Khatmau_sr
- Làm từ Windows 10 Pro Build 10586 version 1511
- Không tích hợp thêm Softwares hay Drivers
- Đã tinh chỉnh, tăng tốc, fix lỗi full disk....
- Không Active trước

DOWNLOAD
Size:
Bản 32-bit: 2,7Gb
Bản 64-bit: 3,6Gb<div style="text-align: center">Bản 32-bit
http://**********/f/22161414101a1a1a
https://www.fshare.vn/file/HE7KYXG9KT5W
MD5: C601320C - 0608C2E9 - 1985E880 - 73B559FC
Bản 64-bit
http://**********/f/45717373777d7374
https://www.fshare.vn/file/LN5K2CA28QNT
MD5: 7D08C632 - 58420938 - 3D0DDEE8 - 106F1680
</div>***Những lưu ý trước khi Ghost:
- Kiểm tra MD5 cẩn thận trước khi Ghost, phần mềm kiểm tra MD5 tại đây.
https://www.fshare.vn/file/3W4GQ3W3C7NF
- Trước khi ghost nên format lại ổ cần cài,Set Active lại, nạp lại MBR, PBR
- Khi bung Ghost, nếu thiếu Driver, có thể xử lí bằng các cách sau:
+ Tải WanDrv mới nhất 6.5.2015.0915 (Tiếng Việt + Tiếng Anh:

https://www.fshare.vn/folder/HTCYJL3BZV3I
Hoặc: http://**********/d/3501000305000502
+ Tải WanDrv 5.3 Final:
http://**********/d/7e4d464a4c474b4f
(Chạy WanDrv để cập nhật đủ Driver cho All Main)
+ Hoặc tải 3DP_Chip và 3DP NET để bổ sung Driver cho máy tính của bạn:

https://www.fshare.vn/folder/IY39RR9OGX3B
hoặc: http://**********/d/2511101c10111212
- Thường xuyên rọn rác, phân mảnh,... để windows đạt hiệu suất cao !
Tổng hợp các bản ghost Windows XP:

http://**********/d/3a090d080e020e0b
Tổng hợp các bản ghost Windows 7:
http://**********/f/23101411131a111b
Tổng hợp các bản ghost Windows 10:
http://**********/d/2e1d161a171f161a