Mấy bác ơi ! Giúp mình với , mình không biết sao mấy ngày ni vào trang google không được.Không biết có bị vius không, nếu bị virus thì chỉ mình cách trị với.HI vào mấy trang web khác được mà chỉ vào trang google không được thôi).Mong mấy bác giúp đỡ mình với vì cần tìm một số tài liệu.