Máy em lúc này tự nhiên IE không còn liên kết khi bấm vào 1 link nào nữa

Trước đây, khi bấm vào 1 link thì IE tự động hiện lên chạy link đó, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, khi em bấm vào link nào đó thì máy không chạy link đó, không có tín hiệu gì cả. Mong các bác giúp cho

Em không biết phải do virus không nên mạng phép tạo ở box này, nếu có sai thì mong các bác thứ lỗi