[attachment=19033:huhu.JPG]

giúp em với thằng BIT của em chỉ phát hiện thui chứ nó hok diệt ,sẵn tiện cho em link hướng dẫn sử dụng thằng BIT đi