Các bác giúp em với, con virus này cứ mỗi lần em mở một thư mục (như My Documents, My Computer hay bất kì thư mục gì) hay mở IE thì File Page cứ tăng lên khoảng 100-150. Khi tắt cửa sổ này mở lại thì File Page cũng tăng thêm bấy nhiu đó. Cứ thế mấy lần File tăng lên cả ngàn MB, máy chạy càng chậm tức lộn ruột.Khi máy phát hiện ra Virus thì nó bảo khởi động lại máy, em chấp nhận. Khi khởi động lại máy thì mở thư mục hay IE thì không sao nhưng khởi động máy lại một lần nữa thì máy báo Virus, vẫn là thằng Virus ấy cũng như cũ máy đề nghị khởi động lại máy em đồng ý. Nhưng nó vẫn không hêt, Các bác giúp em !!!