Xin hói các bác BVTH :mình đang dùng lâu nay MOffice 2007.Mình thấy mổil lần start máy vào T.Processe Mnger luôn có file này chiềm khoảng 3MB.Để tiết kiệm mình tắt nó đi,thậm chí dùng T.U 2008 ngăn không cho start up mà lạ quá :Nó cú chạy.

.(Ko có nó thao tác văn bản cũng ok(?)Mong giải thích và giúp ý kiến.Rất cám on! [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/not_listen.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/not_listen.gif[/IMG]