máy tính của mình bị mấy con virut gì mà khi cứ khởi động lên thì nó cứ chạy vào internet, nhưng thự ra đường dẫn của nó là vào một file trong system 32 của ổ C:/. Và khi mở trang web lên thì được một lúc là nó lại nhảy ra rất nhiều trang vớ vẩn nào đó. Làm cho mình rất khó chịu và bây giờ thì nó chậm như con rùa rồi. Bạn nào gặp trường hợp như thế này giúp mình với