Anh em nào có thể chỉ giúp mình cách diệt virut qua mạng LAN , có nghĩa là mình chỉ cài chương trình diệt virut trên máy chủ rồi từ máy đó diêt tất cả các máy con trong mạng chứ không phải diệt thủ công cho từng máy.1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

[attachment=20477:NeroUSB.jpg]