cái này ko chắc la víu nhưng ko biết pót vào đâu

tình hình là sau khi dùng sản phâmm do bac vangchoemxin cung cấp

xpmanager thi phải

máy em tự nhiên mất điều khiển volumme

vô contropanel bật nó lên thì thấy ko hoạt động (nó ko cho mình chọn)

access==?entaitmen ==> volumcontrol nó báo lỗi

em vẫn cài con blater live 5.1 mà

thủ cài lại vẫn ko dc

==>có phải cháy cảd roi ko

nhân tiện bac nao có driver ATI9600XT cho em xin nhé

^^