Các bạn ơi! virut đuôi .exe mình diệt được rồi nhưng những file nào cũ exe thì nó delete hết bay giờ phải làm sao [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eco008.gif[/IMG]! những file đó không bị mật mã virut vẫn bị diệt hả các bạn? hãy giúp mình nha? cảm ơn mọi người?