các bạn ơi máy mình bị dính cái virus này giờ làm thế nào các bạn giúp mình với mình đã dùng trojan remover 6.6.8 để scan nhưng vẫn không dược các bạn giúp mình với cảm ơn cá bạn nhiều