hixhixx nhà iem bị viruts jì ko bik mà quét = nhiều chương trình ko phát hiên, task manager, regedit, ... ko bị khoá mà chỉ bị mỗi lần shutdow là nó tự restart lại , làm iem fải bấm cái nút power để tắt chán kinh