Các bạn ơi giúp mình với.Máy tính nhà mình đã bị nhiễm virus qua USB, triệu chứng: tất cả các folder đều bị ẩn đi và thay vào đó là các foler đó với đuôi .execách diệt thủ công của mình: tải BKAV bản mới nhất về quét trong safe mode thành công, đã diệt hết.Hậu quả để lại: các folder luôn bị gắn thuộc tính ẩn, thuộc tính ẩn trong properties bị đánh dấu, bị làm mờ đi, không sửa được.Giúp mình chỉnh lại các folder đó với. Thanks.