tôi diệt virus trên thẻ nhớ và lỡ nhất nút delete để xóa file. quý vị có thể giúp tôi cách nào để khôi phục lại dữ liệu bị mất không. vì những file ảnh này có ý nghĩa rất lớn. thẻ nhớ vẫn đọc được, nhưng xuất hiện một số file lạ không mở xem được.

tôi diệt bằng chương trình avira Antivir presonalediton classic.

mong được giúp đỡ. chân thành cảm ơn.