tôi làm dủ mọi cách cũng ko diệt dc nó và nó làm hư máy trầm trọng . Tôi cài số máy cho máy đó ko dc vi khi vào nhấn chuột phải vào " my computer" chon vao chỗ để đổi số máy thì nó văng ra vào hoài ko dc và vào game Audition thì khi đăng nhập xong nó báo lỗi hệ thống chống hack ko hiểu tại sao bị như vậy nữa. Tôi xài chương trình quét vius "XoftSpySE" nhưng khi quét hết rồi thì chút quét lại vẫn có nữa

làm ơn chỉ dùm tôi

cảm ơn rất nhiều