Máy nhà mình dơn cái C.r.@.c.k về tự nhiên màn hình xanh lè, báo spyware của chương trình SPy pro remover lạ hoắc, nó tự cài chương trình Pro đó vô máy mình rồi wét ra vài con, rồi máy chạy chậm hẳn, mỗi khi khởi động thì détop xanh lè. còn báo ko nhận được ổ A:, máy mình ko có ổ A:, mà trước giờ có bào đâu, xin hỏi các bác nhé