tại máy do cũng nhiễm 1 loại vius QQ Pass Trojan ko biết có cách nào diệt nó ko chứ diệt hoài ko dc may cung choi game audition kodc nua chua bi vius thi choi dc nhung khi bi là chơi ko dc nếu có cho tôi 1 vài chương trình diệt vius mạnh dc ko tôi ko biet kiếm ở dâu cả mong giúp đỡ dùm