Trời ơi máy nhà em bị dính virut này ... hôm đó ba em click vào trang web này rồi bị dính làm sao gỡ nó đây hix hix ..... đúng là mấy người già nhiều chuyện ....