Tên Virut W32.MytobA1.Worm nhiễm từ USB

biểu hiện của nó là1 : bật máy lên lâu kinh khủng

2 : mất thanh Taskbat

3: tạo nhiều file ẩn có tên .exe

4 : không Coppy hoặc pate đượccác bác sĩ pro giúp em vụ này với làm cách nào để diệt nó luôn 1 cách triệt để không ạ thank trước mấy bác ạ