máy của em cứ báo " Low Disk Space " em xem lại dung lượng của ổ đĩa thì thấy cứ 2-3 giây dung lượng của máy giảm 1MB ...anh nào pik cách thì giúp mình nha...thanks trước