Hôm qua mình cài thêm một số phần mềm và game vào con N70 của mình.Sau đó mình khởi động lại máy thì máy bị đơ.Không vào trong được.Nó trắng màn hình và có chữ NOKIA thôi. Mình đem ra tiệm cài lại phần mềm nhưng vẫn không được.Nhờ Modz và các Pro giúp mình với.