máy em khi khơir đọng xong thì báo : C:/program file/commom file/network asociates/MSshield/MCshed.exe

failed intergrity check

the validation code for SCAN32.EXE dóe not match please reinstall virusscanlại còn xuất hiện file AUTO nũa chứ.....trong các file music photo audio tự nhân lên các file giống hệt như vậy, nhưng rỗng...

và có màu nhạt hơn.........................

cấp cứu ............có đi khám bác sĩ mới biết là lắm bệnh....cảm ơn trước nha.