Nhà Em Cài AVG 7.5 nhưng có 1 số virut như con Trojan thì có con diệt được, con thì không, vừa mới diệt xong hôm qua, là vào bữa sau nó có lại rồi

Tên nó là Trojan horse Dowloader.Agent.ACAC

với con Virus found Win32/PEPatch

làm ơn giúp em càng nhanh càng tốt [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eco029.gif[/IMG]