Không biết tại sao mà máy mình lâu lâu nó phát lên tiếng ping ping.Cứ khoảng 10-15s là nó ping 1 cái.Ai biết giúp mình.

Không ai biết tình trạng này bị gì hả.