.:: Cách diệt Virus New Folder ::.Virus New Folder còn có tên khác là W32.DakNongB.Worm. Bạn bắt gặp nó khi mở USB lên, vào 1 Folder thì xuất hiện thêm 1 Folder chứa trong đó cùng tên và có đuôi EXE kèm dung lượng khoảng 56 KB. Có thể bạn sẽ bị mất menu Folder Option ở menu Tool (vào My Computer --> Tool để test lại ^^)Cách diệt :1- Vào www.bkav.com.vn down bản mới nhất về để diệt nó. Sau khi quét toàn bộ USB thì mục Folder Option sẽ chưa hiện lên

2- Vào Start --> Run --> gõ gpedit.msc

3- Vào phần User Configuration --> Administrative Templates --> Windows Components --> Windows Explorer

4- Ở cửa sổ bên phải, dòng Removes the Folder Options menu item from the Tools menu, bạn mở chức năng nó lên chọn Disabled, sau đó chọn OK và thoát khỏi chương trình

5- Khởi động lại máy tính