Con nay` khong diet bang tay duoc dâu... Tui chỉ cho bạn nè. Bạn dowload Bkav mới nhất về diệt 100% OK.. Không khó khăn gì đâu..Con này của VN tạo ra thì dùng sản phẩm VN mà diệt thui..Dễ mà..