sau khi gắn USB vào và đã quét virut bằng Bit sau đó rút usb ra. nhưng sau đó mở folder trong ổ cứng lên và bị hiện tượng là không hiện tên folder đó mà chỉ có icon của folder. xin hỏi có phải bị virut không? xin cách giải quyết . Thanks!