chào các cao tủ mong đóng góp ý kiến để em có một soft nhỏ gọn và an toàn "ra biển lớn" với

cho í kiến nhanh để tớ còn biết đường bảo mật! cả ngày hôm nay chi ăn xong lo diệt virus và cài và ghost thôi!