Dạo này máy em bị một số hiện tượng lạ.

1.Khi vào safemode máy hiện "Màn hình xanh chết ***c"

2.Máy hay bị reset. Đã mở máy cắm lại RAM

3.Ổ CD-Room mọi bữa chạy bình thường tự nhiên không chạy được. Mặc dù test thử River vẫn chạy bình thường. Máy vẫn nhận River của đĩa. Ổ đĩa em không xài thường xuyên nên có thể loại trừ ổ đĩa bị hư.

4.Không chạy được một số ứng dụng

5.Một số file setup cũng không chạy được

6.Cài đặt một số ứng dụng xong. Mà không chạy được. Mặc dù đã test setup vào 1 máy khác ứng dụng vẫn chạy bình thường

Giúp em với. Thanks nhiều