Bác nào có kinh nghiệm virus giúp em diệt con virus này. Sao cứ vào web là lại bị. Chương trình diệt virus báo như thế này.

[attachment=24286:kav.GIF]