Anh em nào biết cách khắc phục, làm ơn chỉ giùm mình với. Mỗi khi mở và tắt file excel thì đều hiện lên dòng chữ: "No Ruturn() or Halt() funtion found on macro sheet". Điều này làm mình rất mất tg vì ko biết cách khắc phục nó.

Cám ơn nhiều!