Júp mình với,may của minh quét bằng BK rùi nhưng mà không diệt được,khi khởi động lên thì nó báo lỗi tùm lum,cả IE cũng bị báo hỏng.....mình scan onl thi no bao một đóng troạn với malware nhưng mà k diệt được vì nó bắt mua bằng tiền.

cài thử Bit thì nó báo là lỗi Registry jif jif đó. cảm ơn các bạn!

mình có up ảnh theo bạn nào xem hộ với