máy mình bị dính vỉut gì mà hiện lên cái bảng This computer í being attacked .Rối cái lao cứ kêu ah Ban nào biết giúp mình nha Sắp thi rồi Cài lại máy phê wa