Bạn liên lac với mình qua email mình đi cho tiện nick la` final_fantasy1012003@yahoo.com