Sao máy em ko thể mở được system restore và chức năng auto update trong WIn. Nó báo lổi : system restore is not able to protect your computer, please restart computer and run it again. Em đã reset nhưng vẫn ko dc. ko biết có fải virus ko, ai biết chỉ em júp