Giúp mình với máy mình bị nhiệm Virut tự khởi động chương trình Caculator. Mình đạ dùng BKAV & Kapersky mà ko diệt được [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/156.gif[/IMG]