Máy mình cài cho sử dụng toàn quyền (administrator), nhưng từ khi bị nhiễm con sâu này thì máy tự động tạo thêm một user Admin và sử dụng luôn user này/.

Bác nào biết đây là con sâu gì không?

Cách giải quyết con sâu này thế nào?