Sự việc là như thế này ,sau khi mua đĩa Hirent Boot 9.5 ( soft TG 108 hay LHT #... là nó cả ). Mở đĩa ra ,táy máy các soft nho nhỏ trong đó 1 chút. Khi restart lại thì máy dump ,màn hình xanh lè. Vào safe mode -> dump xanh lè.sau đó vào được window nhưng rất lâu, thử kiểm tra Process thì thấy có savedump.exe chạy ầm ầm ,trong start up thì có thằng có dấu check "dumprep 0 -k" . Mình uncheck rồi restart lại vào start up nó lại check tiếp ,vào process thì lại là thằng savedump.exe nữa . Mình lên mạng thấy mọi người nói nó là virus nhưng kô có hướng giải quyết. Cao thủ ơi ,help me.

À mà Kaspersky ,BKAV last update ,firelion quét không thấy gì cà